Επικοινωνία

Ξενοδοχείο "ΩΚΕΑΝΙΣ"
Παραλία Τυρού Αρκαδίας

Μαστοράκης Αναστάσιος
Λαγοδόντη Θεοδώρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27570 41244, 694 002 60 86
Email: okeanishotel@gmail.com

Contact

Hotel "Oceanis"
Tyros beach of Arcadia

Mastorakis Anastasios
Lagodonti Theodora

Telephone: +30 27570 41244, +30 694 002 60 86
Email: okeanishotel@gmail.com